Možnosti platby | SimiToyz.sk

Poštovné zdarma ku každej objednávke!

Možnosti platby

Bankovým prevodom

V krátkej dobe po tom ako vyplníte objednávkový formulár, Vás budeme prostredníctvom e-mailu kontaktovať s cenovou ponukou. Prijať našu cenovú ponuku môžete odpoveďou na e-mail a zároveň zaslaním peňažných prostriedkov na náš účet. V e-maili Vám pošleme údaje pre platbu a Vy môžete objednávku zaplatiť bankovým prevodom. Po prijatí platby na náš účet začneme s výrobou Vašej novej plyšovej hračky.

Bankovné spojenie:

Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK77 0900 0000 0051 7490 2154

SWIFT(BIC) kód: GIBASKBX